post@dreamaquarium.no +47 41 21 04 80 Carl Konows Gate 49 Laksevåg Bergen

Akvarium computer / kontroller

Akvarium computer / kontroller
5. oktober 2017 admin

Akvarium computer / kontroller

Hva gjør en akvarium computer/kontroller

displayEn akvarium computer/kontroller kan erstatte mange komponenter/styringer. Den kan overvåke akvariet og gi deg beskjed når noe ikke er som det skal, for så å ta preventive handling. Den er en effektiv og billig forsikring som kan redde innhold, og utstyr i akvariet, for å ikke snakke om inventar/hus. En kan sette de opp til å automatisere flere oppgaver som dosering av tilsetnings stoffer, ATO (automatisk top off), til og med fôre fiskene mens en er borte på ferie.

m9yXmo-hVgn3E-XaQrU1pbwEn akvarium computer/kontroller (senere omtalt som kontroller) er en enhet kan gjøre samme jobbe som for eksempel flere koblings ur til å styre lys og pumper, lage sol oppganger og nedganger, overvåke vannverdier, styre varme eller kjøling i et akvarium. Det er i grunnen bare fantasien som setter begrensning for hva den kan brukes til.

En kontroller består som oftest av en hovedenhet (hjerne/datamaskin) som har mange innebygde funksjoner. Eksempel på slike funksjoner kan være tidsur, internett tilkobling for fjernkontroll eller varsling av feil, pH og temperatur føler. Opp mot hovedenheten kan en som oftest knytte flere moduler som har forskjellige funksjoner. Noen kan være for dimming av lys, måling av pH/ORP/saltnivå, individuelt styrte uttak på strømskinne.

Ofte kan en koble flere av samme modul til kontrolleren, slik at det er mulig å styre flere akvarier med samme enhet.

En stor fordel med en kontroller er at den tar alle de forskjellige styringene en har på utstyret og samler de alle i et felles grensesnitt. Noe som gir en all styring på en plass, og en kan synkronisere styring av flere komponenter (for eksempel lys og sirkulasjons pumper) enkelt og greit.

Prisen på kontrollere er gjerne høy og avskrekkende. Men med tanke på prisen på alle de individuelle styringene en gjerne har (ur, ATO kontroller, pumpe kontrollere, lys kontrollere, pH kontroller osv.). Kommer en fort opp mot prisen på en kontroller. Og det uten å få med alle sikkerhets funksjonene og varslingen en får med en kontroller.

LAND-2003-07-04-01-33Den største grunnen til å skaffe seg en kontroller er all sikkerheten en kan legge inn i systemet, med mulighet for øyeblikkelig varsling hvis noe er galt. Med tanken på hva verdier en gjerne har i karet på fisker, koraller og invertebrater, er en kontroller en billig forsikring. Som gir ro i sinnet om en er hjemme, en tur på butikken eller på 3 ukers dykke ferie i fjerne himmelstrøk.

 

 

 Noen eksempel på sikkerhetsfunksjoner:

914Hvis nivå bryteren på ATO har hengt seg opp, og matepumpen ikke stopper. Har vi flere utfordringer som er ideelt å løse med en kontroller:
Vannstanden i sumpen blir fort for høy, og sumpen kan renne over (kommer an på størrelsen på ATO reservoaret). Dette kan løse på flere måter.

– Den mest logiske vil være å ha en ekstra nivåføler som stopper matepumpen i tilfelle første svikter. I tillegg vil en kontroller kunne sende deg en melding om å kontrollere/rengjøre nivåfølerne.

– En annen måte å overvåke dette på er med en Salinitets-føler som måler saltinnholdet i akvariet. Hvis Saltinnholdet blir for lavt så stopper kontrolleren ATO fra å fylle mer RODI-vann til verdiene er normale, samt varsler deg om at verdiene er på avveier.

Samme situasjon med kalkvann i ATO reservoaret, har vi i en utfordring i tillegg til de samme som i sted. Hvis en har blandet feil, og ATO-vannet har alt for høy pH. Hvis vi da driver å pøser inn kalkvann vil pH-en i karet kunne stige til høye verdier. Med en pH-føler vil kontrolleren kunne stenge av matepumpen og varsle deg om problemet. Samme hvis pH skulle bli for lav.

Med en ekstra pH-føler kan kontrolleren også styre CO2 tilførselen til en kalkreaktor.

Hvis vannnivået i sumpen skulle stige, kan kontrolleren varsle deg om det og stoppe skummeren slik at den ikke skal skumme over. Det kan også legges inn tidsforsinkelse på oppstart slik at den ikke starte opp for tidlig før nivået har normalisert seg.

alertHvis temperaturen i karet skulle stige enten det er på grunn av varmekolben har tatt kvelden eller det er blitt veldig varmt inne på grunn av solen. Vil en kontroller kunne gjøre flere forskjellige ting som å kutte strømmen til varmekolben, starte kjølevifter/kjøler. Slå av lyset (mest aktuelt for de med metall halogen og masse lysrør) foruten å varsle deg om problemet.

Kommer ikke utenom vannlekkasjeføleren. En kan gjerne ha flere følere som skal oppdage en lekkasje om det er karet, sumpen, eller rør/slange som søler vann utover gulvet eller i skapet. En kontroller vil kunne stopp retur pumpen og varsle deg slik at du kan komme hjem før din bedre halvdel og ordne opp. Denne funksjonen gir en høy tank-tillatelse faktor hos ektefeller.

Styringsfunksjoner

mobile-montageEn annen fordel er at en kontroller automatisere flere funksjoner så en tank passer (om det er ektefellen eller en venn) ikke trenger å styre med å finne ut av ting hvis du er utenbys. Det er også mulighet for kunne slå av og på utstyr når en ikke er hjemme.

En kan lage til funksjoner som kan styres av brytere eller fra nettbrett. Slik som en matings funksjon. Hvor man med ett trykk får retur pumpen til å stopp slik at maten ikke blir sugd ned i sumpen. Sirkulasjons pumpene øker hastigheten for å transportere maten rundt i akvariet. Skummeren stopper siden nivået i sumpen øker pga. av at retur pumpen har stoppet. Etter en tid starter retur pumpen opp igjen. og skummeren starter en stund etter det når vannnivået i sumpen er tilbake til det normale.

Enkelt av kontrollerne kan også kombineres med et eller flere web kamera.

Hvilken kontroller?

Det er et hav av kontrollere på markede i dag. Slik som ProfiLux fra GHL, IKS, Apex fra Neptun Systems, Reef Angel, ReefKeeper fra Digital Aquatics, og Aquatronica.

De fleste er har de samme funksjoner, og er modulbasert slik at at en kan utvide med de funksjonene en trenger/ønsker. De fleste er også cloud basert slik at de har et webgrensesnitt som en kan få tilgang til fra hvor som helst i verden.

Det er varierende grad av hva slags moduler en kan få tak i, og hvor mangen moduler en kan koble til en kontroller. Noe en må tenke på når en velger et system. Hvordan en setter opp systemene er også noe en må se på før en velger.

three-modelsHer skal vi ta for oss Neptun Systems akvarium kontrollere. De har 3 grunnenheter som blir levert som en grunnpakke med forskjellig utstyr.

 

 

 

 

Hvorfor velge en Apex computer/kontroller

Side for Apex system komponenter

0 Comments

Leave a reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

*