post@dreamaquarium.no +47 41 21 04 80 Carl Konows Gate 49 Laksevåg Bergen

‘Basic’ utstyr til saltvannsakvarium

‘Basic’ utstyr til saltvannsakvarium
27. september 2014 admin

 Av Ken Tran

Det finnes veldig mye forskjellig utstyr til saltvannsakvarium. Noen ting er selvfølgelig viktigere enn andre, men riktig prioritering er også avhengig av hva slags dyr en ønsker å holde. Her skal jeg uansett forsøke å liste opp de absolutt nødvendige:

Akvarium

Et akvarium bør ikke være for lite. Desto større akvariet er, desto mer stabilt vil vannkvaliteten være. En nedre grense for minimumstørrelse finnes ikke, men 100 liter og oppover bør være en grei start. Det finnes også akvarier med tilhørende filtersystem i bakkant (all in one akvarium) eller i sump for å øke totalvolumet av vann, samt åpne muligheten for å kunne skjule skjemmende utstyr.

Vannet

thumb_stor.php-10_14Ekte sjøvann eller kunstig saltvann kan brukes. Personlig anbefaler jeg sistnevnte. Med et kvalitetssalt kan en være helt sikker på at vannverdier er på riktig nivå, som alkalinitet, kalsium, magnesium osv. Like viktig er også at vannet skal være rent, uten innhold av metaller, ioner (for eksempel klor) og næringstoffer (for eksempel nitrat, fosfat, silikat osv.) Ved å bruke et omvendt-osmose filter (RO-filter) kan en oppnå dette.

Filtrering

Det finnes flere former for filtrering. Den naturlige metoden som er biologisk filtrering er den viktigste, mens kjemisk og mekanisk kan sees på som sekundære metoder til hjelp for det biologiske mot den relative høye belastningen vi ofte har i våre akvarier sammenlignet med havet.

  • thumb_stor.php-3_1_22Biologisk: levende stein (LS) er den mest vanlige metoden. Navnet levende stein viser til alt det levende som finnes i og på steinen, og selvsagt ikke det at steinen i seg selv er levende. Levende sten vil ikke bare bidra til nedbrytningen av toksiske (giftige) stoffer gjennom bakterier, men også være et skjulested for fisker og mange andre dyr. Her er det viktig å sikre seg stein av god kvalitet, først som sist. Det kan spare en for mye frustrasjon med plager som alger, cyanobakterier osv. Kvaliteten på LS er ikke alltid lett å bedømme, men god LS skal være porøs, det vil si ha lav egenvekt og masse hulrom, i tillegg til å ha en ‘frisk’ sjølukt. Mengden på LS er et hyppig diskusjonstema mellom akvarister. En kan vel trygt si at desto mer stein, desto større filteringskapasitet, men her er det også viktig å tenke på at for mye stein vil hindre god sirkulasjon i akvariet. En vanlig anbefaling er omtrent 1 kg pr 10 liter vann, men det er ingen fasit. Sandbunn på lik linje med levende stein har også en god biologisk filtreringskapasitet. Imidlertidig virker dette å bli mindre og mindre populært da flertallet kun bruker sand for estetisk grunn.
  • thumb_stor.php-7Kjemisk: skummer er den mest vanlige metoden. Skummeren vil bistå den levende steinen med eksporten av toksiske stoffer. Selv om den er hovedsakelig en kjemisk filtreringsmetode har den også en mekanisk effekt gjennom å fjerne de minste partiklene. Noen akvarister mener at skummeren er hjertet til et saltvannsakvarium, mens andre ikke bruker den i det hele tatt og sverger kun til biologisk filtrering. Personlig er jeg av den oppfatningen at en skummer vil enkleregjøre hold av et saltvannsakvarium og vil derfor anbefale nybegynnere å investere i en god og effektiv skummer.
  • Mekanisk: hovedsakelig handler dette om å filtrere bort store og små partikler fra vannmassen gjennom for eksempel filtermatter, -sokker, -vatt osv.

Lys

thumb_stor.php-7_4Avhengig av hva du ønsker å ha i akvariet ditt må en velge lyset deretter. Koraller er hovedsakelig dyrene som krever lys i et akvarium, mens for eksempel fisker trenger det ikke i det hele tatt. Det vanligste er metallhalogen, lysrør eller LED. Mengde lys er også helt avhengig av lyskilden en velger å bruke. En gammel tommelfingerregel er 1 watt per liter, men med bedre kvalitet på både lyskilder og reflektorer, de senere årene, har det vist seg at det kreves langt mindre. Fordeler og ulemper med de forskjellige lyskildene kan diskuteres i det uendelige. Veldig kort oppsummert generer metallhalogen og lysrør mer varme enn LED, hvilket også betyr at lysutbyttet er lavere. Det vil si at en får mindre lys av metallhallogen eller lysrør sammenlignet med LED for hver watt en betaler. Men som alt annet; LED er nyere teknologi og er dermed dyrere i innkjøp. (Mer om lys)

Sirkulasjon

thumb_stor.php-10_1Saltvann krever sirkulasjon. Dette er en viktig del av akvarieholdet som ofte blir oversett/”undervurdert”. Sammen med temperaturen er dette to faktorer som kan føre til at et akvarium “kræsjer” fullstendig på noen timer. Sirkulasjon sørger for oksygenet i akvariet og ingen dødsoner slik at opphopning av avfallsstoffer ikke vil skje. Enkelt sagt; ingen sirkulasjon = ingen liv. God sirkulasjon rundt levende stein og vannoverflaten er spesielt viktig. Mengde sirkulasjon er også avhengig av enkeltes oppsett av steiner og dyrene en velger å holde i akvariet. En minimumsregel må være at alt vannet i akvariet må være i bevegelse, som kan være alt fra akvariets volum ganget med 10 og oppover. (For eksempel et 100 liters akvarium krever sirkulasjon fra 1000 liter/t og oppover). Enkle sirkulasjonspumper kan brukes, men såkalte ‘streampumper’ er å anbefale.

Varme

newnha200boxgrzalkaSom nevnt er dette vitkig for at dyrene skal trives. For tropiske dyr bør temperaturen ligge rundt 25 grader celsius. En god varmekolbe sørger for jevn temperatur i akvariet. Her det også viktig å tenke på at for varmt vann er like farlig som for kaldt vann. Enkle bordvifter som blåser i vannoverflaten for å øke fordampingen i akvariet kan fort bidra til å senke temperaturen med flere grader.

Vanntester

thumb_stor.php-7_2God vannkvalitet er viktig. Derfor er det viktig med gode vanntestere slik at vi kan foreta endringer av disse nivåene ved behov. Ved oppstartsperioden anbefaler jeg derimot ikke å rote for mye med alle verdier, da faren for for høy konsentrasjon av et stoff er like stor som for lav. Dette er også grunnen til at jeg anbefaler at en bør bruke osmosevann og kvalitetssalt. Ved mistanke om dårlige verdier, bytt vann. Enkelte vannverdier bør en allikevel alltid ha kontroll over:

  • Saltkonsentrasjon bør ligge rundt 1.025. Måles ved hjelp av en saltmåler.
  • Ammoniakk og nitritt skal alltid være ikke målbart. Måles ved hjelp av enkle vanntester til hobbybruk, fås kjøpt hos dyrebutikken.
  • pH bør ligge rundt 8. Dette er en veldig viktig verdi, men som jeg personlig sjelden sjekker eller gjør noe med. Unøyaktig-/usikkerheten rundt testingen av verdien, i tillegg til at den er varierende i løpet av et døgn er blant grunnene. Høyt oksygennivå og optimalt nivå på andre verdier er som regel oppskriften for riktig pH-verdi.

    Utstyr til saltvannsakvarium – del 2

0 Comments

Leave a reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

*