post@dreamaquarium.no +47 41 21 04 80 Carl Konows Gate 49 Laksevåg Bergen

Mattilsynet om hold av saltvannsakvarium

Mattilsynet om hold av saltvannsakvarium
25. desember 2014 admin

Veiledning om hold av saltvannsakvarium

Av Mattilsynet og Norsk Akvarieforbund

Bilde av akvarium/mattilsynet informerer

Denne brosjyren bør leses og forstås av alle før en begynner med hold av saltvannsfisk og koraller. Brosjyren tar for seg hva som vi må ta hensyn til for at fisker og virvelløsedyr (invertebrater) som reker, snegler, og koraller skal trives i våre saltvannsakvarium.

http://www.mattilsynet.no/mattilsynet/multimedia/archive/00009/Saltvansakvariefisk-b_9871a.pdf

Som akvarist har du ansvar for:
…å skaffe deg kunnskap om dyrenes behov.
…å tilby dyrene et levemiljø som sikrer god velferd.

Brosjyren tar for seg  disse evnene:
– Barn og akvarium
– Akvariet
– Filtrering og vannbevegelse
– Belysning
– Vann
– Innredning
– Stell av akvariet
– Akvariet i ferien
– Elementær vannkjem
– Helse og sykdom

Denne brosjyren er utarbeidet av Mattilsynet (www.mattilsynet.no) i samarbeid
Norsk Akvarieforbund: www.akvarieklubb.org.

Vi på Reefzone teamet anbefaller på det sterkeste at denne leses og følges, slik at du får glede av akvariumet ditt i lang tid fremover, og unngår de vanligste feilene i starten.

De har også en brosjyre om ferskvannsakvarium:
http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/stell_av_kjaeledyr/akvarium__veiledning_om_hold.15982/binary/Akvarium%20-%20Veiledning%20om%20hold

0 Comments

Leave a reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

*