post@dreamaquarium.no +47 41 21 04 80 Carl Konows Gate 49 Laksevåg Bergen

Muslinger for nybegynnere: Hardføre, vakre og nyttige.

Muslinger for nybegynnere: Hardføre, vakre og nyttige.
5. oktober 2017 admin

Muslinger for nybegynnere:  Hardføre, vakre og nyttige.

Tridacna maxima

Om man tar de rette steg, kan store muslinger være et fint alternativ å starte med for den nye akvarist, også for den mer erfaren.
Muslinger har utrolige fargekombinasjoner, og er også med på å håndtere avfallet i ditt akvarium.

Stikkord for muslinger:
* Belysning
* Strømning i vannet
* Spor stoffer
* Plassering

Arter:

 *Tridacna maxima
*Tridacna crocea
*Tridacna squamosa
*Tridacna derasa

Fordeler med å holde muslinger.

 

Muslinger er et naturlig biologisk filter for ditt akvarium.
De hjelper til med å holde verdiene stabile i ditt system.
Muslinger spiser de overflødige avfallsstoffer som er i ditt system.
Ved at muslingen tar opp næring av alle disse stoffene, gjør at det hjelper til med å holde pH-verdiene oppe på rett nivå, og minimerer algeoppblomstring og cyanobakterier.

Man kan tenke på en musling som et levende filter.

 

Belysning:

Riktig belysning er den mest kritiske parameter som er avgjørende for velferden til store muslinger. Tridacna muslinger filtrerer ikke bare næringsstoffer fra vannet for å tilfredsstille sitt eget behov, men også algecellene som lever innenfor sin kappe – kalt zooxanthellae.  Disse algecellene krever lys, samt næringsstoffer fra både muslingen og vann i rett fotosyntese. Muslingen utnytter energien som algeceller produserer gjennom fotosyntesen som en ekstra næring for å vokse.

 

Muslinger krever fra moderat – til høye lysforhold.
(Selv om muslinger skal ha moderat – til høy belysning,  er det viktig at når man går til anskaffelse av en musling bruker litt god tid på tilvenning, ved at man plasserer muslingen på den minst belyste plassen i akvariet,  og flytter den gradvis til optimal belysning)

Strømning i vannet:

Tridacna muslinger krever lav sirkulasjon rundt seg, men det må ikke være direkte strøm mot muslingen.   Grunnen til dette er at vann skal passere igjennom muslingen, slik at den kan absorbere næring og partikler fra vannet.
Ved for høy sirkulasjon hemmer du muslingens evne til å spise og vokse. Og i verstefall kan muslingen dø.

 

Spor stoffer:

De tre viktigste sporelementene store muslinger krever er kalsium(calcium), strontium og jod (iodine). Disse elementene bør være tilstede i akvariet på eller i nærheten av nivåene funnet i naturen.
Regelmessig bytte av vann og tilskudd av disse sporstoffer, vil hjelpe muslingen med alle sine oppgaver.

 

Plassering:

 

Riktig plassering i akvariet er det siste aspekt å vurdere for Tridacna muslinger.
Etter å ha vurdert belysningen og vannbevegelsen i akvariet, velge du riktig plassering for din musling.

Plasser musling, slik at mantelen er vendt oppover mot lys for å maksimere eksponering for lys. Kappen må være i full belysning for å gi musling mest mulig næringsstoffer.

Om musling beveger seg og blir liggende på siden; rett musling tilbake til oppreist stilling. Gjør dette umiddelbart, eller så kommer muslingen til sulte i hjel.

Ikke plasser musling i en sprekk der den kan ha problemer med åpne skallet sitt fullt opp.
Sørg for at plasseringen er solid og gir nok plass for musling å vokse.

Ikke plasser musling i et område som har sterke, direkte vannbevegelse.

 Tridacna maxima

Tridacna derasa.

Tridacna muslinger er en av de vakreste tilskuddene til at saltvanns rev, pågrunn av sine overlegne filtreringsevner.
De tilbyr ekstra stabilitet og næringskontrollen til saltvanns-rev.
T. Derasa muslinger er det beste valget ut fra denne slekten. De er de mest hardføre av Tridacna muslinger, og vil tilpasse seg en rekke forhold innenfor de fleste akvarier – noe som gjør dem ideelle for nybegynnere.

Kilder: wikipedia, Drs. Foster & Smith Educational
 

0 Comments

Leave a reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

*