post@dreamaquarium.no +47 41 21 04 80 Carl Konows Gate 49 Laksevåg Bergen

Black Cap Basslet – Gramma melacara

Black Cap Basslet – Gramma melacara

Black Cap Basslet – Gramma melacara

kr 838.80

Norsk navn: Blackcap basslet

Engelsk navn: Blackcap basslet.

Tomt på lager

0000

SLEKTSBESKRIVELSE

Gramma er en familie av Basslets som inneholder 5 arter. De er fargerike og ofte med to farger. De blir mellom 6 og 10 cm, avhengig av art.

UTSEENDE

Gramma melacara er en lilla fisk med en diagonal svart flekk i pannen. Den kan bli 10 cm i lengde.

ATFERD 

G. melacara er aggressiv mot artsfrender og lignende fisker, spesielt i mindre akvarier, og bør derfor holdes alene så sant man ikke har et stort akvarium der flere territorier kan dannes, eller et etablert lekspar. Den er forholdsvis sky og vil trenge mange gjemmesteder, også fordi den ofte fanges på dypere vann — over 15 meter er G. loreto vanlig, under 15 meter er G. melacara vanlig — og derfor foretrekker lavintensitets-lys. I naturen finner man den ofte under overheng og i huler.

Den kan utgjøre en fare for midre virvelløse dyr, som f eks mindre reker.

MATVANER 

G. melacara lever av mindre virvelløse dyr i naturen, som kopepoder, og vil lete etter slike i akvariet. Den vil raskt akseptere preparert fór.

SYKDOM 

OPPDRETT 

Det har lykkes å drette denne i fangenskap, men graden av tilgjengelighet på oppdrettede individer er ukjent.

VANSKELIGHETSGRAD 

Dette er en enkel og stort sett fredelig fisk. Minimumstørrelse på akvarier er 130 liter.

Tilleggsinformasjon

Vekt 3 kg
Dimensjoner 10 × 10 × 25 cm