post@dreamaquarium.no +47 41 21 04 80 Carl Konows Gate 49 Laksevåg Bergen

Labout’s Fairy Wrasse – Cirrhilabrus laboutei

Labout’s Fairy Wrasse – Cirrhilabrus laboutei

Labout’s Fairy Wrasse – Cirrhilabrus laboutei

kr 948.00

Tomt på lager

0000

Norsk navn: Laboutes gylte.
Engelsk navn: Laboute’s wrasse og Labout’s fairy wrasse.

.:SLEKTSBESKRIVELSE:.

Cirrhilabrus er slekt i familien Labridae (= gylter, engelsk: wrasses). Labridae er en av de største familiene av revs-fisk og består av mer enn 600 arter (bare familien Gobiidae er mer tallrike). Det som kjennetegner gylter er at de svømmer ved hjelp av brystfinnene.
Cirrhilabrus-slekten består av minst 60 arter, mange av dem svært populære akvariumsfisker siden de er relativt små, blant de mest fargesterke fiskene i hobbyen, og utadvendte og aktive.

Typisk for denne slekten er at hannene er større og mer fargesterke enn hunnene, i tillegg er det vanlig med relativt stor farge-variasjon innad i artene hvilket gjør det ofte vanskelig å identifisere individer. F. eks kan en hunn fra Èn art feil-identifiseres som en hann av en annen art. Hannene vil også skifte farge under kurtise (derav det engelske navnet “flasher wrasse” på enkelte av artene).

Generelt sett danner de grupper med Èn dominant hann og et harem av hunner og tilbringer det mest av tiden på jakt etter zooplankton.

Ingen små hanner har blitt funnet og det antas at alle hanner utvikler seg fra store hunner. F eks kan dette skje hvis en gruppe mister hannen sin. Den dominante hunnen i haremet (typisk den største), vil da utvikle seg til å bli den nye hannen. Hannene kalles derfor for “sekundær-hanner”, siden de primært var hunner før de ble hanner.

To øvrige kjennetrekk med
Cirrilabrus-wrasser er deres spesielle hjørnetenner som hjelper dem med å fange, holde og pulverisere deres favorittbytte: zooplankton. I tillegg har de dobbelt sett av pupiller i øynene, et trekk de deler med fisker fra de nært beslektede slektene
Paracheilinus,
Pseudocheilinus,
Pseudocheilinops og
Pteragagus. Dette ekstra settet antar man gir en makroeffekt og dermed kan bidra til å gi et forstørret bilde av fiskens byttedyr.

De er dagaktive og vil sove om natten mellom steiner i en slim-kokong delager hver natt. Det er antatt at denne kokongen maskerer lukten deres og gjør dem vanskeligere å lukte for rovdyr. De er notoriske for å hoppe over overflaten og lokk eller annen sikring er derfor nødvendig for å hindre at individer i fangenskap hopper ut av akvariumet.

.:UTSEENDE:.
ÿvre del av hodet og kroppen til hunner hos
C. laboutei er gulbrun med tre magenta striper; nedre del av hodet og kroppen er lavender og hvit. Unge hunner har røde striper og en liten svart flekk på øvre del av halefinnens base. Hanner har samme linje-mønster men de to magenta stripene har gule marginer og buken er dypt lavender-rosa. Som utvokst kan den bli 12 cm i lengde.

.:ATFERD:.

C. laboutei er en aktiv og fredelig fisk. En enslig hann kan holdes sammen med flere hunner dersom de introduseres samtidig. Den er tilbøyelig til å hoppe så karet må ha tett lokk.

.:MATVANER:.

C. laboutei antas å leve av plankton men vil venne seg til preparert fôr.

.:KILDER:.
Om gylter generelt:
<a href=”/t985-den-store-gylte-traden”>http://www.saltvannsprat.com/t985-den-store-gylte-traden</a>
Om
Cirrhilabrus-gylter:
<a href=”/t985p15-den-store-gylte-traden#7126″>http://www.saltvannsprat.com/t985p15-den-store-gylte-traden#7126</a>

.:VANSKELIGHETSGRAD:.
Dette er en enkel fisk å holde. Aktivitetsnivå og størrelse tilsier at den vil trives i akvarier fra 300 liter og oppover.

Tilleggsinformasjon

Vekt 4 kg
Dimensjoner 15 × 15 × 30 cm
Reef kompatibel

Ja

Temperament

Semi-agressiv

Vanskelighetsgrad

Lett