post@dreamaquarium.no +47 41 21 04 80 Carl Konows Gate 49 Laksevåg Bergen

Lemonpeel Angelfish – Centropyge flavissima

Lemonpeel Angelfish – Centropyge flavissima

Lemonpeel Angelfish – Centropyge flavissima

kr 778.80

Tomt på lager

0000

Norsk navn: Gul dvergkeiser.
Engelsk navn: Lemonpeel Angelfish.
Latinsk navn: Centropyge flavissima

SLEKTSBESKRIVELSE

Centropyge er en slekt av marine fisker som teller 34 arter. Slekten er den mest omfangsrike i familien
Pomacanthidae (=keisere). Ingen arter i
Centropyge blir mer enn 15 cm i lengde, hvilket er betydelig mindre enn mange andre pomacanthider, og de kalles derfor dvergkeisere på norsk.

De lever i løst assosierte haremer med en hann og flere hunner der det er etablerte hierarkier. I mindre akvarier med flere individer fra samme art av dvergkeisere, kan hierarki-dynamikk føre til at de individene nederst på den sosiale rangstigen blir mobbet av de andre.

Det er som oftest vanskelig å skille hunner fra hanner, men førstnevnte er som oftest mindre enn sistnevnte og har mer runde finner. Dvergkeisere er sekvensielle hermafroditter og starter sitt voksne liv som hunner og det dominante individet i en gruppe kan skifte til hann i løpet av få dager. I motsetning til f. eks klovnefisker, kan de skifte tilbake til hunn igjen, men dette tar uker til måneder

I naturen spiser de fleste dvergkeisere alger, svamper og mindre virvelløse dyr som lever på substratet. I akvarier vil mange også spise eller prøvesmake på det meste som tilbys, inkludert korall-polypper og musling-mantler. Dette varierer derimot fra art til art og spesielt fra individ til individ. Det er sannsynligvis betinget av hvor mye annen mat de får og av hvilken kvalitet denne er, samt i hvilken grad de har allerede vennet seg til å nappe.

UTSEENDE

C. flavissima er gul med blå kanter rundt øynene, gjellelokkene og endene av finnene. Det finnes en variant som i tillegg til blå ring rundt øynene også har blå øyner.

Fullt utvokst blir
C. flavissima 15 cm.

ATFERD
En aktiv fisk som stadig er på jakt etter mat. Den er ikke revssikker og vil kunne nappe på det meste, og da i særdeleshet muslinger og korall-polypper. Den er stort sett fredelig mot andre fisker, men vil kunne utvise territoriell aggresjon mot andre fisker med lignende kroppsform, spesielt mot andre fisker fra
Centropyge-slekten. Den liker å kunne stikke seg bort og akvariet bør derfor være innredet med huler og ganger.

MATVANER

C. flavissima er altetende og bør få servert et allsidig fôr med fokus på kjøtt, dvs mysis og andre krepsdyr, og alger (gjerne spirulina). Hyppig og rikelig fôr kan redusere hvor mye den napper.

VANSKELIGHETSGRAD
Dette er en enkel fisk men siden den napper på mange koraller og muslinger er den ikke en fisk for alle. Størrelsen og aktivitetsnivået tilsier at karet ikke bør bli for lite, og 250 liter og oppover burde være minimum.

Tilleggsinformasjon

Vekt 4 kg
Dimensjoner 15 × 15 × 30 cm
Reef kompatibel

Med forsiktighet

Temperament

Semi-agressiv

Vanskelighetsgrad

Moderat