post@dreamaquarium.no +47 41 21 04 80 Carl Konows Gate 49 Laksevåg Bergen

Midas Blenny – Ecsenius midas

Midas Blenny – Ecsenius midas

Midas Blenny – Ecsenius midas

kr 590.00

Norsk navn: Midas-slimfisk.
Engelsk navn: Midas Blenny og Persian Blenny.

Tomt på lager

0000

SLEKTSBESKRIVELSE

Ecsenius er en stor slekt av kvabber-fisker som inneholder mange titalls arter og som kalles slimfisker på norsk. Flere av dem populære i saltvannsakvarier på grunn av deres begrensete størrelse men aller mest på grunn av personligheten.

Slimfisker er alltid assosiert med koraller. Du vil ikke finne dem på steder uten koraller. De er generelt ganske stillestående og vil sjelden bevege seg langt unna favoritt-gjemmestedet, som ofte er en sprekk eller trang hule i en stein. Ved første tegn på fare vil de trekke seg tilbake til gjemmestedet.

Det er ikke så enkelt å skille kjønnene hos slimfisker, men noen tegn finnes: Første stråle i ryggfinnen hos hunner er kortere enn hos hanner; hunner har en triangelformet hudfold rundt gatthullet mens hanner har en liten åpning på enden av en kort tube; hanner blir generelt større enn hunner; og hanner har lengre halefinne enn hunner.

Slimfisker er fredelig fisker og stort sett revs-trygge. Enkelte individer, derimot, kan skrape vev fra steinkoraller og nappe på korall-polypper og muslinger. De vil også være aggressive mot artsfrender (så sant man ikke har et etablert par) og slimfisker fra andre arter, og kan utvise noe aggressjon mot kutlinger som kommer for nært gjemmestedene deres, spesielt i mindre akvarier der kutlingene ikke har mulighet til å komme unna.

De fleste slimfisker er vegetarianere og må ha tilgang til mikroalger. Dette vil stort sett komme fra napping på levende stein og glass. Man kan gjerne la være å skrape én glass-side for å la mikroalger gro for fisken. De spiser stort sett ikke makroalger. Etterhvert vil de venne seg til å spise alger i form av flak, pellets og kanskje også fra klype.
E. midas er et unntak og spiser hovedsaklig zooplankton.

UTSEENDE 

Ecsenius midas er en langstrakt, ål-lignende fisk. Den er gyllen gul med intens blåfarge rundt øynene og en svart flekk nær anus. Den kan endre farge for ikke å skille seg ut fra de fiskene den holder seg til, og enkelte individer kan derfor være mørke. Voksne individer har forholdsvis lang halefinne.

Den kan bli opp til 13 cm i lengde.

ATFERD 

E. midas er en artig fisk med mye personlighet som tilbringer mye tid liggende på koraller og LS i likhet med mange andre blennyer. De er fredelige, men kan være aggressive mot lignende fisker, dvs andre blennyer. Inngår ofte i grupper av
Pseudanthias squamipinnis der gulfargen gjør at den er godt kamuflert.

Den kan vise aggressivitet mot andre blennyer, men også mot mindre gobyer og firefish. Dette ser ut til å være relatert til akvariestørrelse: jo større akvarie jo mindre sannsynlighet for aggressiv atferd.

MATVANER 

E. midas vil i likhet med mange andre blennyer kunne beite på alger i akvariet men skiller seg ut fra mange andre blennyer ved også å spise mye plankton, da også zooplankton. Den vil kunne venne seg til å ta preparert fór av forskjellig slag.

SYKDOM 

OPPDRETT 

VANSKELIGHETSGRAD 

E. midas er en enkel og fredelig fisk men som kan nappe på mindre fisker. Størrelsen og den relativt rolige atferden gjør at den kan holdes i akvarier så små som 130 liter.

Tilleggsinformasjon

Vekt 3 kg
Dimensjoner 10 × 10 × 15 cm