post@dreamaquarium.no +47 41 21 04 80 Carl Konows Gate 49 Laksevåg Bergen

Pink Margin Fairy Wrasse – Cirrhilabrus rubrimarginatus

Pink Margin Fairy Wrasse – Cirrhilabrus rubrimarginatus

Pink Margin Fairy Wrasse – Cirrhilabrus rubrimarginatus

kr 948.00

Tomt på lager

0000

Norsk navn:
Engelsk navn: Pink margin fairy wrasse.

SLEKTSBESKRIVELSE
Cirrhilabrus er slekt i familien Labridae (= gylter, engelsk: wrasses). Labridae er en av de største familiene av revs-fisk og består av mer enn 600 arter (bare familien Gobiidae er mer tallrike). Det som kjennetegner gylter er at de svømmer ved hjelp av brystfinnene.
Cirrhilabrus-slekten består av minst 60 arter, mange av dem svært populære akvariumsfisker siden de er relativt små, blant de mest fargesterke fiskene i hobbyen, og utadvendte og aktive.

Typisk for denne slekten er at hannene er større og mer fargesterke enn hunnene, i tillegg er det vanlig med relativt stor farge-variasjon innad i artene hvilket gjør det ofte vanskelig å identifisere individer. F. eks kan en hunn fra en art feil-identifiseres som en hann av en annen art. Hannene vil også skifte farge under kurtise (derav det engelske navnet “flasher wrasse” på enkelte av artene).

Generelt sett danner de grupper med en dominant hann og et harem av hunner og tilbringer det mest av tiden på jakt etter zooplankton.

Ingen små hanner har blitt funnet og det antas at alle hanner utvikler seg fra store hunner. F eks kan dette skje hvis en gruppe mister hannen sin. Den dominante hunnen i haremet (typisk den største), vil da utvikle seg til å bli den nye hannen. Hannene kalles derfor for “sekundær-hanner”, siden de primært var hunner før de ble hanner.

To øvrige kjennetrekk med
Cirrilabrus-wrasser er deres spesielle hjørnetenner som hjelper dem med å fange, holde og pulverisere deres favorittbytte: zooplankton. I tillegg har de dobbelt sett av pupiller i øynene, et trekk de deler med fisker fra de nært beslektede slektene
Paracheilinus,
Pseudocheilinus,
Pseudocheilinops og
Pteragagus. Dette ekstra settet antar man gir en makroeffekt og dermed kan bidra til å gi et forstørret bilde av fiskens byttedyr.

De er dagaktive og vil sove om natten mellom steiner i en slim-kokong delager hver natt. Det er antatt at denne kokongen maskerer lukten deres og gjør dem vanskeligere å lukte for rovdyr. De er notoriske for å hoppe over overflaten og lokk eller annen sikring er derfor nødvendig for å hindre at individer i fangenskap hopper ut av akvariumet.

UTSEENDE
Cirrhilabrus rubrimarginatus utmerker seg med et bredt, rødt bånd på rygg- og halefinnen. Fargene ellers varierer med kjønn, alder og humør. Den kan bli 12,2 cm i lengde som fullt utvokst.

ATFERD
C. rubrimarginatus er en aktiv fisk. De er glade i å hoppe over vannoverflaten og det kan være lurt å sikre akvariet slik at den ikke kan hoppe ut. Den er revsikker og fredelig mot andre fisker bortsett fra litt potensiell aggressivitet mot andre gylter som ligner på den selv.

MATVANER
C. rubrimarginatus vil i liten grad finne mat selv i akvariet så den er avhengig av fôring. Heldigvis er den enkel å venne til mat og spiser det meste den blir servert av pellets og flak for kjøttetere, samt frossenfôr.

KILDER
Om gylter generelt:
<a href=”/t985-den-store-gylte-traden”>http://www.saltvannsprat.com/t985-den-store-gylte-traden</a>
Om
Cirrhilabrus-gylter:
<a href=”/t985p15-den-store-gylte-traden#7126″>http://www.saltvannsprat.com/t985p15-den-store-gylte-traden#7126</a>

<a href=”http://reefbuilders.com/2015/04/04/awesome-fish-spotlight-cirrhilabrus-rubrimarginatus-nuptial-display/” target=”_blank” rel=”nofollow”>http://reefbuilders.com/2015/04/04/awesome-fish-spotlight-cirrhilabrus-rubrimarginatus-nuptial-display/</a>

VANSKELIGHETSGRAD
Dette er en enkel fisk å holde. Aktivitetsnivå og størrelse tilsier at den vil trives i akvarier fra 300 liter og oppover.

Tilleggsinformasjon

Vekt 4 kg
Dimensjoner 15 × 15 × 30 cm
Reef kompatibel

Ja

Temperament

Semi-agressiv

Vanskelighetsgrad

Lett