post@dreamaquarium.no +47 41 21 04 80 Carl Konows Gate 49 Laksevåg Bergen

Six Line Wrasse – Pseudocheilinus hexataenia

Six Line Wrasse – Pseudocheilinus hexataenia

Six Line Wrasse – Pseudocheilinus hexataenia

kr 590.00

Tomt på lager

0000

Norsk navn: Sixline (?);
Engelsk navn: Six Line Wrasse.
Latinsk navn: Pseudocheilinus hexataenia

.:SLEKTSBESKRIVELSE:.

Pseudocheilinus er en slekt av wrasser (gylter) som teller 5 medlemmer. De er blant de mindre wrassene. De har ikke et etablert engelsk økenavn, men “the lined wrasses” (gyltene med linjer) har blitt foreslått siden de fleste av medlemmene har horisontale linjer langs kroppen.

Pseudocheilidene er aktive gylter og har i likhet med andre beslektede slekter, doble pupiller som man antar har blitt evolvert for å hjelpe gyltene når de jakter og at den fremste pupillen fungerer som et makroobjektiv. Et annet kjennetehgn for disse gyltene er tannstrukturen med flere par av bakover-pekende hjørnetenner.

I likhet med en del andre gylter, vil Pseudocheilidene sove om natten i en kokong de lager og som det er nattat hjelper til å skjule dem for nattaktive rovdyr.

Pseudocheilidene er glupske, opportunistiske rovdyr og analyse av mageinnhold har vist at de spiser diverse amfipoder, isopoder, ormer, små fisker, krabber og reker.

Individer av
Pseudocheilinus er sky og opptrer nesten alltid alene i naturen. Noen voksne indivder kan danne løse assosiasjoner, men disse fungerer ikke som grupper eller haremer.

Som med mange andre gylter har alle hanner først vært hunner som så har utviklet seg videre til hanner (de er såkalte “sekundær-hanner”). Studier har vist at størrelse er en god indikasjon på kjønn. En Pseudocheilid som er en tredjedel eller mindre av maksimal voksen størrelse er et individ uten utviklet kjønn (verken hunn eller hann). Et individ som er mellom en tredjedel og to tredjedeler av maksimal voksen størrelse er en seksuelt funksjonell hunn. Et individ over to tredjedel av maksimal voksen størrelse er en hann.

Alle Pseudocheilider er hardføre og sykdomsresistente fisker. Det er ikke uvanlig at de blir mer enn 10 år i fangenskap. Dessverre blir de også temmelig sjefete og vil kunne plage andre mindre og fredelige fisker. Det anbefales derfor at Pseudocheilider innføres til slutt som siste dyr i et akvarium, for å minimere aggressivitet. Det frarådes også å ha to eller flere Pseudocheilider i samme akvarium. De vil også kunne angripe forskjellige reker og krabber. ≈ holde dekorative reker og krabber sammen med Pseudocheilider vil som oftest ikke ende godt, selv om det kan ta år før fisken plutselig bestemmer seg for å jakte på dem.

.:UTSEENDE:.

Pseudocheilinus hexataenia har seks distinkte horisantale blå striper på en oransje kropp (ev oransje linjer på blå kropp). Halefinnen er grønnlig og de rødlige øynene har to hvite striper.

Ifølge Fishbase kan den bli opp til 10 cm i lengde. Ifølge Randall, 1999, var det største individet in en undersøkelse 6,1 cm. Alle individer som var lengre enn 3,5 cm var hanner, individer mellom 2,5 og 3,0 cm var hunner, og individer mellom 2,1 og 2,7 cm var uutviklete.

.:ATFERD:.

P. hexataenia er en aktiv fisk som stadig er på jakt etter bytte på steinene. Den kan utvise aggresjon mot andre fisker, som andre Pseudocheilider, også fisker fra andre slekter, og er kjent for å kunne være en ordentlig bølle, spesielt dersom den ikke får tilstrekkelig ör eller dersom den ikke har nok gjemmesteder.

.:MATVANER:.
I naturen lever
P. hexataenia av mat den finner på stein og koraller. Analyse av mageinnhold har vist foraminifera, kopepoder, amfipoder, snegleegg, gnathiid og idoteid isopoder, reker og reke larver, og mysider. Den vil spise mange mindre dyr som kan bli problemer i saltvannsakvarier, så som korallparasitter og lignende, men foretrekker i naturen små skalldyr. Den vil lett venne seg til preparert för. Den vil kunne angripe og spise mange nyttedyr og dekorative dyr, som mindre snegler og reker.

.:SYKDOM:.
Som andre Pseudocheilider er
P. hexataenia en hardfør fisk som sjelden blir syk.

.:OPPDRETT:.

.:VANSKELIGHETSGRAD:.
Dette er en enkel og liten fisk som kan mobbe mange andre fisker, spesielt dersom forholdene ikke er optimale. Den er aktiv og bør minimum ha 130 liter.

Tilleggsinformasjon

Vekt 3 kg
Dimensjoner 15 × 15 × 30 cm