post@dreamaquarium.no +47 41 21 04 80 Carl Konows Gate 49 Laksevåg Bergen

Spotted Boxfish – Ostracion meleagris

Spotted Boxfish – Ostracion meleagris

Spotted Boxfish – Ostracion meleagris

kr 718.80

Tomt på lager

Varenummer: 1700-201 Kategorier: , ,
0000

Norsk navn: Flekkete koffertfisk.
Engelsk navn: Spotted boxfish.
Latinsk navn: Ostracion meleagris.

.:SLEKTSBESKRIVELSE:.

Ostracion er en slekt av koffertfisker med åtte arter. Koffertfisker er nært beslektet med filefisker og kulefisker. Koffertfisker kommer i en rekke forskjellige farger og har ofte et heksagonalt eller “bi-kube”-mønster på huden. De heksagonale plate-lignende skjellene er fusjonert sammen i en solid, triangulær boks-lignende rustning som finnene, øyene og munnen stikker ut fra. På grunn av denne tunge rustningen er de trege svømmere og de svømmer ved å ro med finnene.

I tillegg til denne rustningen beskytter de seg mot predasjon ved å skille ut toksiner når de er stresset. Et eksempel på dette er pahutoksin, et vannløselig, krystalisk toksin som kan sekreteres av enkelte koffertfisker. Pahutoksin vil raskt virke toksisk på fisker i nærheten

Ungfisker er ofte mer runde i kroppsformen enn eldre og har kraftigere farger.

.:UTSEENDE:.
Ungfisker og hunner av
Ostracion meleagris er svarte med hvite eller gule prikker. Hanner har blå sider med rustgule flekker og svart toppside. Den kan bli 25 cm i lengde.

.:ATFERD:.
Ungfisker av
O. meleagris er ofte assosiert med kråkeboller. Som liten er den sky og holder seg i nærheten av sprekker og lignende der den kan søke skjul. Voksne individer, spesielt hanner, er mer ute i det åpne. Påtreffes nesten alltid alene.

Hunner og Èn hann kan gå sammen, men to hanner vil slåss.

Det største problemet med denne fisken er faren for sekresjon av toksiner som i verste fall kan drepe andre fisker og før til at akvariet krasjer. Dette kan skje dersom fisken stresses, men også dersom den skulle dø.

.:MATVANER:.

O. meleagris lever av tunikater, børstemarker, svamper, muslinger, kopepoder og alger. Den kan være vanskelig å få til å spise preparert fôr.

.:SYKDOM:.

.:OPPDRETT:.

.:VANSKELIGHETSGRAD:.
Dette er en svært vanskelig fisk å holde i fangenskap. Den kan være vanskelig å venne til preparert fôr, blir stor, og vil lett la seg stresses av mange andre fisker (og dermed slippe toksiner ut i vannet som kan krasje hele akvariet). Den egner seg derfor best for erfarne akvarister som skaper et akvarium rettet mot denne fisken. Den bør minimum ha 500 liter.

Tilleggsinformasjon

Vekt 3 kg
Dimensjoner 15 × 15 × 30 cm
Reef kompatibel

Med forsiktighet

Temperament

Fredelig

Vanskelighetsgrad

Vanskelig