post@dreamaquarium.no +47 41 21 04 80 Carl Konows Gate 49 Laksevåg Bergen

Squaretail Bristletooth Tang – Ctenochaetus truncatus

Squaretail Bristletooth Tang – Ctenochaetus truncatus

Squaretail Bristletooth Tang – Ctenochaetus truncatus

kr 1,068.00

Norsk navn: Gullringet kirurg.
Engelsk navn: Kole tang og Spotted Surgeonfish.

Tomt på lager

0000

SLEKTBESKRIVELSE

Ctenochaetus er en slekt av kirurgfisker som teller ni medlemmer. Artene i denne slekten anses som mindre aggressive enn kirurger flest, de blir generelt mindre, og de er blant de mest effektive algespiserne. Dette gjør dem til attraktive akvariefisker. Det som kjennetegner Chenochaeter fra andre kirurger er at de har en modifisert munn- og tannstruktur. Voksne individer har mer enn 30 tenner per kjeve som er fleksible og smale (derav det engelske navnet “Bristletooth”). I tillegg har de bare åtte stråler i ryggfinnen mens andre kirurger har ni.

Ctenochaeter lever vanligvis langs revs-vegger der de bombarderes av strømmer med rent og veldig oksygensrikt vann.

Det er en vanlig misfortåelse at Ctenochaeter er rene algeeter. Dette er ikke korrekt. Tennene er evolvert for å raspe løs detritus fra steiner og den karpe-lignende munnen for å suge inn denne løse detritus-massen som består av diatomer, små alge-fragmenter, uidentifiserbart organisk materiale og uorganiske sedimenter. I akvarier finner de derimot som oftest ikke nok detritus, og kosten vil bestå av en større andel alger. Ofte er det heller ikke nok algevekst, og fóring med preparert fór som inneholder alger (f. eks tørkete alge-flak) anbefales. Det anbefales at karet inneholder både levende stein og sandbunn for å gi det økologiske miljøet som vil stimulere vekst av alger og dannelse av detritus. Med mye overflate fra LS glassveggene, vil ære mye grobunn for alger.

Unge Ctenochaeter opptrer ofte i løse grupper. De har også annen farge enn de voksne, og denne fargen endres gradvis til den vokse fargen når de blir 7-8 m i lengde. Fargen hos ungfisker er ofte skarp gul, blå og oransje, mens voksne individer er mer kjedelige brune, svarte og beige, avhengig av art. Voksne individer danner som oftest stabile partnerskap, bortsett fra hos C. strigosus, som man finner alene.

Det er vanskelig å skille individer på kjønn, men hunn-fisker er ofte mindre enn hann-fisker. Ctenochaeter inneholder to toksiner, en av dem kommer fra diatomene de spiser, så ikke spis ctenochaeten din!

UTSEENDE 

Ctenochaetus strigosus har en oval kropp med mønster som endrer seg ettersom den blir eldre. Som ung er den gyllen til bronse-farget kombinert med striper og flekker; når den blir eldre mørkner kroppen til rust-rød til brun med blå striper og flekker. Området rundt øynene vil derimot forbli gule. Avhengig av hvor den kommer fra, kan den ha hovedsaklig striper eller flekker.

NB: C. strigosus kan lett forveksles med tre andre Ctenochaeter: C. cyanocheilus, C. flavicauda og C. truncatus. C. cyanocheilus mangler den gule ringen rundt øynene og har et hvitt område på halefinnen; C. flavicauda har hvitt område der piggen sitter samt hvite gattfinner; og C. truncatus har blå-gule flekker og en trunkert gattfinne.

ATFERD

C. strigosus oppfører seg som Ctenochaeter flest men går sjelden sammen i par i naturen, som de andre Ctenochaetene, men opptrer som oftest alene. Den parrer seg også parvis, og ikke i større aggregater (“mass spawning”), som er observert hos en del andre Ctenochaeter.

Den er rolig og fredelig og vil ikke plage andre fisker eller andre dyr bortsett fra muligens andre Ctenochaeter. Den kan derimot bli plaget av andre mer aggressive kirurger som vil anse dem som en trussel mot deres territorie/mat.

MATVANER 

C. strigosus vil skrape LS og glass for alger og detritus. Den kan med fordel gis ekstra alger, f eks i form av tørkete flak. For optimal trivsel bør den ha tilgang til store overflater som er grobunn for alger, altså mye LS og et stort akvarium.

SYKDOM

Som andre kirurger kan Ctenochaetus rammes av HLLE, spesielt dersom de ikke har tilgang til nok alger.

OPPDRETT 

VANSKELIGHETSGRAD

C. strigosus er en fredelig og enkel fisk, gitt at den har tilstrekkelig tilgang til variert mat, da hovedsaklig alger av forskjellig slag. Den bør minimum ha 300 liter og da rikelig med LS.

NB: C. strigosus inneholder minst to forskjellige typer toksiner. Ikke spis C. strigosus-en din!

Tilleggsinformasjon

Vekt 3 kg
Dimensjoner 10 × 10 × 15 cm