post@dreamaquarium.no +47 41 21 04 80 Carl Konows Gate 49 Laksevåg Bergen

Yellowhead jawfish – Opistognathus aurifrons

Yellowhead jawfish – Opistognathus aurifrons

Yellowhead jawfish – Opistognathus aurifrons

kr 478.80

2-4cm

Tomt på lager

Varenummer: yhjf Kategorier: ,
0000

Norsk navn: Gulhodet kjevefisk.
Engelsk navn: Yellowhead jawfish.
Latinsk navn: Opistognathus aurifrons

.:SLEKTSBESKRIVELSE:.

Opistognathus er en slekt av kjevefisk med 64 arter og er dermed den mest tallrike slekten av kjevefisker. Kjevefisk ligner fysisk på blennyer. De er utstrakte og har hode, øyne og munn som er relativt store i forhold til resten av kroppen.

De lever typisk i tunneler som de graver ut i sanda. Tunnelene er 10 til 23 cm dyp og kan strekke seg over 20 cm i lengde. De er bygget av grovere sand, korallstein, og andre harde materialer kjevefisken har tilgang til.

De vil lete etter mat i et forholdsvis begrenset område utenfor tunnelen og vil foretrekke å svømme noen cm over tunnelen sin og jakte på zooplankton. De vil utvise territoriell aggresjon mot artsfrender men ikke mot andre arter. De er derimot sky og vil lett la seg skremme av aktive, større fisker, og da holde seg inne i tunnelen sin, ofte med bare hodet stikkende opp.

De kjennetegnes også ved å være munnrugere.

.:UTSEENDE:.

Opistognathus aurifrons har gult hode og en lyseblå til grønn kropp med blå flekker. Den har ofte et par svarte flekker på kinnene. Den kan bli 10 cm i lengde.

Det er vanskelig å skille kjønnene hos kjevefisker fra hverandre, men det sies at hannen har større munnhule og hode i forhold til kroppen enn hunner. Hanner hos
O. aurifrons skal også være større enn hunner.

.:ATFERD:.

O. aurifrons lever i større kolonier i naturen. De kan holdes flere sammen i fangenskap.

.:MATVANER:.

O. aurifrons lever av bentiske og planktoniske små virvelløse dyr. I akvarier vil de ta de meste som tilbys av kjøttfull mat.

.:SYKDOM:.

.:OPPDRETT:.
Som munnruger, i likhet med mange andre kjevefisker, er
O. aurifronsrelativ enkel i oppdrett.

.:VANSKELIGHETSGRAD:.
Dette er en enkel og fredelig fisk. Den bør ikke holdes sammen med aggressive arter da den er relativt sky. Den bør ha dyp sand- og grusbunn for å trives, minst 10 cm, og sanda bør være grovkornet. Den kan godt ha tilgang til snegleskjell, biter av død steinkorall, og andre harde materialer. Minimum volum på akvariet er 130 liter.

Tilleggsinformasjon

Vekt 3 kg
Dimensjoner 15 × 15 × 30 cm